• Facebook
  • linkedin
  • Instagram
  • Youtube
  • WhatsApp
  • nybjtp

Výrobní zařízení

Výrobní zařízení110
Výrobní zařízení2
Výrobní zařízení3
Výrobní zařízení4
4aa455bc-ea44-4063-9f38-2ff130e8dc82
452ce436bc8d1eebd0142a83bd1ffa5
9b4867b72f92155fa315149ddc67fa2
64599815682da24c396024611f424c4
Výrobní zařízení1

Kontrola malých šarží

Výrobní zařízení2

Přesnost kalibrace

Výrobní zařízení3

Skupinový pulzní generátor NS61000-4A

Výrobní zařízení4

Impulsní zkušební přístroj na odolnost proti napětí

Výrobní zařízení5

Přístroj na testování výdržného napětí v napájecí frekvenci

Výrobní zařízení6

JW-0305 Kalibrační zařízení jednoho AC DC měřiče

Výrobní zařízení7

Vysoce přesný TPS osciloskop

Výrobní zařízení8

JW-0303A Třífázový multifunkční standardní stůl

Výrobní zařízení9

Exteriér kanceláře

Výrobní zařízení10

Kancelář společnosti

Výrobní zařízení11

Firemní výstavní síň

Výrobní zařízení12

Firemní výstavní síň

Výrobní zařízení13

Komora pro stárnutí při vysoké teplotě

Výrobní zařízení14

Zóna stárnutí

Výrobní zařízení15

Oblast stárnutí elektrického požáru

Výrobní zařízení16

Elektrické požární uvedení do provozu

Výrobní zařízení17

Standardní kalibrační měřidlo

Výrobní zařízení18

Integrovaná zkušební stolice

Výrobní zařízení19

Kalibrační lavice elektroměru

Výrobní zařízení20

Kalibrační stolice multimetru

Výrobní zařízení21

Řízení ladění mikropočítače

Výrobní zařízení22

Ladění teploty a vlhkosti digitálního displeje

Výrobní zařízení23

Uvedení sekundárního přístroje do provozu

Výrobní zařízení24

Ladění mikropočítačů

Výrobní zařízení25

Oblast ladění vodicí kolejnice

Výrobní zařízení26

Uvedení izolátoru signálu do provozu

Výrobní zařízení27

Testovací stolice teploty a vlhkosti

Výrobní zařízení28

Oblast stárnutí regulátoru teploty a vlhkosti

Výrobní zařízení29

Oblast stárnutí regulátoru teploty a vlhkosti

Výrobní zařízení30

Oblast zpracování součástí

Výrobní zařízení31

Oblast zpracování součástí

Výrobní zařízení32

Sklad

Výrobní zařízení33

Komplexní stojan na vzorky

10b2dde1-c90c-4297-ad72-ae3b2f93df8c

laboratoř